• Optimal Operation and Design of a Thermal Energy Storage Tank 

      Tysland, Agnes Camilla (Master thesis, 2021)
      Lagring av termisk energi (TES) gir en mulighet for å redusere energisvinn og mulighet for å øke nettverksfleksibiliteten i fjernvarmesystemer. Fornuftige TES-systemer i form av varmtvannsbeholdere under trykk kan brukes ...