• Jet Pump Technology for Enhanced Oil Production 

      Larsen, Emilie Wattø (Master thesis, 2019)
      Aldrende oljefelt opplever ofte fallende produksjon i enkelte brønner som følge av lavere trykk, økende vannmengder og endrede reservoaregenskaper. Ula-platformen har vært i drift siden 1986 og har flere slike brønner. ...