• Carbon Formation Mechanisms on Co Surfaces: A DFT Study 

      Jacobsen, Ida Emilie Malde (Master thesis, 2021)
      Fisher-Tropsch syntesen (FTS) er en katalytisk prosess hvor syngas omdannes til vann og hydrokarboner som for eksempel lange kjeder av alkaner, alkener og oksygenater. Interessen for FTS har økt på grunn av den økende ...