• Modeling Thermal Degradation of Monoethanolamine 

      Ida Havnen Ullsfoss (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn: Termisk degradering av monoetanolamin (MEA) er et ugunstig aspekt ved aminbasert karbonfangst, da det medfører tap av MEA og redusert absorpsjonskapasitet av CO2. Temperaturen i stripperen justeres for å begrense ...