• Modellering og modellidentifisering av eit likevektsaminsystem 

      Ekrheim, Hilde Bråtveit (Master thesis, 2013)
      Absorpsjon av karbondioksid ved hjelp av aminer er ein prosess som har stort potensial til å bli brukt på storskala anlegg. Mengde karbondioksid som blir absorbert i aminløysninga er avhengig av gass-væske likevekta. Fokuset ...