• Experiments on Single Droplet Breakage in Turbulent Flow 

      Dahl, Ingeborg (Master thesis, 2019)
      Hensikten bak denne masteroppgaven er å studere oppbrytningen av enkeltdråper i en turbulent strømning. Oppgave tar for seg flere steg i studien av oppbryting av dråper, inkludert utførelse av eksperimenter på lab, bruk ...