• A Pilot Study in Cyber Security Education Using CyberAIMs: A Simulation-Based Experiment 

   Zoto, Erjon; Kowalski, Stewart James; Frantz, Christopher Konstantin; Lopez Rojas, Edgar Alonso; Katt, Basel (Journal article, 2018)
   We hardly pass any day without hearing of a new cyber attack. The recent ever-increasing occurrence of such attacks has given to researchers, practitioners and others an opportunity to raise awareness and train staff from ...
  • A Socio-technical Systems Approach to Design and Support Systems Thinking in Cybersecurity and Risk Management Education 

   Zoto, Erjon; Kianpour, Mazaher; Kowalski, Stewart James; Lopez Rojas, Edgar Alonso (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Cybersecurity decisions are made across a range of social, technical, economic, regulatory and political domains. There is a gap between what companies and institutions plan to do while developing their internal IS-related ...
  • Anonym kommunikasjon på internett: Et dypdykk i Tor 

   Kanavathi, Thugitha; Jensen, Mats D.; Hyldmo, Martin; Jørgensen, Marte (Bachelor thesis, 2023)
   Det mørke nettet er en del av internett som det krever en spesiell programvare for å nå, og Tor er en av disse. "Anonym kommunikasjon på internett: Et dypdykk i Tor" handler om å forstå teknologien bak Tor, dets bruksområder ...
  • Assessing Current Measures and Proposing Actions for Smart Building Security 

   Leirvåg, Mikal (Master thesis, 2023)
   Smarte bygninger er en voksende trend i eiendomsbransjen, og kompleksiteten til disse bygningene øker samtidig som IT- og OT-miljøene konvergerer. Dette skaper utfordringer for informasjonssikkerheten, da aktører i bransjen ...
  • Autoenum: Automatic mapping and exposure analysis of network endpoints 

   Høgli, Sander; Lygre, Jarl Tengesdal; Malecki, Wojciech; Marjara, Avleen Singh (Bachelor thesis, 2021)
   IT-sikkerhet har aldri vært like viktig som det er nå, med trusselagenter som blir mer sofistikerte for hver sekund som går. Vi må jobbe hardt for å holde følge og sikre tjenestene våre. NTNU SOC ønsket å implementere en ...
  • Cisco Secure Equipment Access Service Evaluation 

   Fung, Chi Hou; Nogva, Gaute Saastad; Semb, Bjørn-Tore (Bachelor thesis, 2022)
   Industri 4.0 har ført til endringer i OT-miljøer som krever en revurdering av sikkerhetstiltak innen OT. Industrielle nettverk er nå tilgjengelig via internett som sammen med Covid-19 pandemien har ført til økt interesse ...
  • Components to Establish a CSIRT Environment 

   Håndstad, Jo Thorsen; Ilic, Petar; Logstein, Sindre (Bachelor thesis, 2023)
   I en verden der cybertrusler blir stadig mer sofistikerte og utbredt, spiller CSIRT, Cyber Security Incident Response Team, en avgjørende rolle i å beskytte oss mot digitale angrep. Digitaliseringsdirektoratet har utforsket ...
  • CyberAIMs: A tool for teaching adversarial and systems thinking 

   Zoto, Erjon; Kowalski, Stewart James; Katt, Basel; Frantz, Christopher; Lopez Rojas, Edgar Alonso (Chapter, 2018)
   CyberAIMs stands for Cyber Agents’ Interactive Modeling and Simulation. We designed this tool in order to use it as an educational tool to teach Master students in a Cyber security course. This paper aims to describe the ...
  • Designing Serious Games for Cyber Ranges: A Socio-technical Approach 

   Kianpour, Mazaher; Kowalski, Stewart James; Zoto, Erjon; Frantz, Christopher; Øverby, Harald (Chapter, 2019)
   Appropriate training is an effective solution to tackle the evolving threat landscape and conflicts in the cyber domain and to fulfill security requirements. Serious games demonstrate pedagogic effectiveness in this field, ...
  • En analyse av passfraser fra skjønnlitterære bøker 

   Forbord, Anders Johan; Furunes, Martin Broch; Sunder, Sarita; Nilsen, Silje (Bachelor thesis, 2021)
   Det ses en økning i antall cyberangrep, og dårlig passordkultur medfører at brukerkontoer kompromitteres. Forskning viser at brukere benytter passfraser fra favorittbøker. Nasjonal sikkerhetsmyndighet ønsker å kartlegge ...
  • How safe are children on online social platforms 

   Afzal, Hussein; Afzal, Hassen; Nimalmohan, Madhushan; Abdulle, Mohamed K Hassan (Bachelor thesis, 2021)
   Denne rapporten er en vurdering og evaluering av tryggheten til barn som er på sosiale plattformer, for denne oppgaven inkluderer det Moviestarplanet, Roblox, Snapchat og TikTok. Metoden for å gjennomføre analysen er basert ...
  • Incident Response og Incident Response Training 

   Eriksen, Espen; Ismail, Farhaz; Ngo, Jan; Singh, Ranvir (Bachelor thesis, 2022)
   Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Moelven Industrier ASA. Oppgaven handler om å utforme hendelseshåndteringsrutiner og et treningsopplegg for hendelseshåndtering tiltenkt oppdragsgivers IT-personell. Hendelseshån ...
  • Methods Used in Cyberattacks in the War Between Russia & Ukraine 

   Dhelie, Magnus Sandem; Flåte, Carl Dennis; Lie, Lars Magnus; Sulg, Erki (Bachelor thesis, 2023)
   I denne bachelor-oppgaven har gruppen tatt for seg hvilke metoder som har blitt brukt til cyberkrigføring i Russland-Ukraina krigen som har pågått siden 24. Februar 2022. Omfanget til oppgaven var ett år, fra 1. Februar ...
  • On the GDPR introduction in EU and its impact on financial fraud research 

   Lopez Rojas, Edgar Alonso; Gultemen, Dincer; Zoto, Erjon (Chapter, 2018)
   With the introduction of GDPR in the European Union (EU) in May 2018, personal data contained within financial records will become even more restricted to researchers due to the strict organisations’ internal policies. ...
  • Optimizing the SOC: A socio-technical approach to balancing a security analyst's tasks 

   Jakobsen, Jan-Christian Thian (Master thesis, 2023)
   Den raske utviklingen av ny teknologi og systemer kan føre til et svært komplekst arbeidsmiljø for en sikkerhetsanalytiker som arbeider i et sikkerhetsoperasjonssenter (SOC). I et felt som tungt vektlegger teknologi, kan ...
  • Parental Controls of Children Online 

   Hauknes, Sander Arntzen; Kugathasan, Abirami; Shammah, Ian (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgaven har som hovedmål å gjennomføre en systematisk gjennomgang og analyse av eksisterende foreldrekontroll på spill- og strømmingsplattformer. I tillegg har det blitt gjennomført en spørreundersøkelse av gunnskole ...
  • A survey of artificial intelligence techniques for user perceptions’ extraction from social media data 

   Shaikh, Sarang; Yildirim Yayilgan, Sule; Zoto, Erjon; Abomhara, Mohamed (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Measuring and analyzing user perceptions and behaviors in order to make user-centric decisions has been a topic of research for a long time even before the invention of social media platforms. In the past, the main approaches ...
  • Towards Understanding of User Perceptions for Smart Border Control Technologies using a Fine-Tuned Transformer Approach 

   Shaikh, Sarang; Yildirim Yayilgan, Sule; Abomhara, Mohamed; Zoto, Erjon (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Smart Border Control (SBC) technologies became a hot topic in recent years when the European Union (EU) Commission announced the Smart Borders Package to improve the efficiency and security of the border crossing points ...
  • Using a socio-technical systems approach to design and support systems thinking in cyber security education 

   Zoto, Erjon; Kowalski, Stewart James; Lopez Rojas, Edgar Alonso; Kianpour, Mazaher (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Information security (IS) has been categorized as protecting the confidentiality, integrity, availability, authentication and accountability of information. There is a gap between what companies and institutions plan to ...
  • Åpenhetens dilemma 

   Johnsen, Vilde Nylund; Kjønås, Karianne; Thomassen, Thea Erbe (Bachelor thesis, 2021)
   Åpenhetens dilemma innen IT sikkerhet handler om at deling av informasjon og erfaringer er viktig for å beskytte landet mot trusler, samtidig som deling kan avsløre sårbarheter og svakheter hos virksomhetene som deler ...