• Electrochemical Oxidation of Landfill Leachate on Boron-Doped Diamond Anodes 

   Zimmermann, Pauline (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven studerte elektrokjemisk oksidering av sigevann fra fyllplasser i kontakt med boron-dekkede anoder. Studien er del av et større forskningsprosjekt som forsøker å etablere et behandlingsprogram for å fjerne ...
  • Ladestasjon for elbil i Svolvær 

   Finsås, Henrik Lund; Våge, Martin (Bachelor thesis, 2021)
   Vågan kommune ligger i Lofoten, en region som i stor grad er avhengig av turisme. Kommunen ønsker å sette opp en ny ladestasjon i byen Svolvær, for å gjøre regionen mer attraktiv for turister som ankommer med elbil. Oppgaven ...
  • Modelling a Hybrid Energy System with Micro Hydropower for a ZEB Fulfilling the FutureBuilt Standard 

   Synstad, Kjell Petersen; Ekren, Halvor Bratvold; Onsrud, Martin Wirak (Bachelor thesis, 2020)
   For å oppnå 2-gradersmålet fra Parisavtalen, må byggenæringen kutte 60 % av sine CO2e-utslipp innen 2050, sammenlignet med nivået i 2012. Globalt står byggenæringen for omtrent 19 % av energirelaterte drivhusgassutslipp ...
  • Teknisk-økonomisk case-analyse av Bessakerfjellet vindpark 

   Aasland, Jonas; Remman, Anders (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven ser på mulighetene ved å lagre overskuddsenergi fra Bessakerfjellet vindpark, slik at struping av kraft ikke blir nødvendig. I tillegg samkjøres dette opp mot spotpris for å få en maksimal økonomisk gevinst. ...