• MRST Vertical Equilibrium Model analysis for CO2 Storage 

      Zeynolabedini, Mohammadsajjad (Master thesis, 2023)
      Hovedformålet med denne studien er å importere Aurora-modellen, som er utviklet ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Gassnova og Ross Offshore, inn i MATLAB Reservoir Simulation Toolbox (MRST) for å anvende funksjonen ...