• Den norske deltagelsen i UNOSOM -En nedprioriter operasjon? 

      Yilmaz, Elias (Bachelor thesis, 2023)
      Denne bacheloroppgaven handler om Norges deltagelse FN-operasjonen United Nations Operation in Somalia, også kjent som UNOSOM. UNOSOM var en militær operasjon som ble gjennomført i Somalia i perioden 1992 til 1995. Operasjonen ...