• Exome-wide association analysis reveals novel coding sequence variants associated with lipid traits in Chinese 

   Tang, Clara S.; Zhang, He; Cheung, Chloe Y.Y.; Xu, Ming; Ho, Jenny C.Y.; Zhou, Wei; Cherny, Stacey S.; Zhang, Yan; Holmen, Oddgeir; Au, Ka-Wing; Yu, Haiyi; Xu, Lin; Jia, Jia; Porsch, Robert M.; Sun, Lijie; Xu, Weixian; Zheng, Huiping; Wong, Lai-Yung; Mu, Yiming; Dou, Jingtao; Fong, Carol H.Y.; Wang, Shuyu; Hong, Xueyu; Dong, Liguang; Liao, Yanhua; Wang, Jiansong; Lam, Levina S.M.; Su, Xi; Yan, Hua; Yang, Min-Lee; Chen, Jin; Siu, Chung-Wah; Xie, Gaoqiang; Woo, Yu-Cho; Wu, Yangfeng; Tan, Kathryn C.B.; Hveem, Kristian; Cheung, Bernard M.Y.; Zöllner, Sebastian; Xu, Aimin; Chen, Y. Eugene; Jiang, Chao Qiang; Zhang, Youyi; Lam, Tai-Hing; Ganesh, Santhi K.; Huo, Yong; Sham, Pak C.; Lam, Karen S.L.; Willer, Cristen J.; Tse, Hung-Fat; Gao, Wei (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Blood lipids are important risk factors for coronary artery disease (CAD). Here we perform an exome-wide association study by genotyping 12,685 Chinese, using a custom Illumina HumanExome BeadChip, to identify additional ...
  • Laser welding of niobium to AISI 304 steel using a copper interlayer 

   Zhao, Jian; Shi, Mingxiao; Li, Yanjun; Ma, Xiang; Fang, Zhenxing; Yan, Hua (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Cu interlayers with thicknesses of 1, 1.5, and 2 mm were used to join niobium and AISI 304 steel. Fractures occurred in the weld, the Nb base metal, and the unmelted Cu interlayer when the Cu interlayer thickness was 1, ...