• Analysis of the Norwegian-Swedish Market for Green Certificates Using the EMPS Model 

   Smelvær, Ingvild Sundal (Master thesis, 2015)
   Over the last few years it has been important for the European countries to support green energy as a countermeasure against climate changes. Norway and Sweden have chosen to implement a common green certificate market, ...
  • Assessing the potential of seasonal thermal storage for local energy systems: Case study for a neighborhood in Norway 

   Kauko, Hanne; Pinel, Dimitri; Graabak, Ingeborg; Wolfgang, Ove (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   District heating has an important role in the shift to carbon-neutral energy systems through enabling the use of heat sources that would otherwise be wasted to cover buildings’ heating demands. The availability of many ...
  • Energi- og miljøpåvirkning av elbil: Systemanalyse med EMPS (Samkjøringsmodellen) 

   Völler, Steve; Wolfgang, Ove; Korpås, Magnus (Research report, 2014)
   Målet med denne studien er å finne ut hvordan innføring av elbil i Norge påvirker det norske og europeiske kraftsystemet og de tilhørende klimagassutslipp. Simuleringsmodellen EMPS blir brukt for å sette opp forskjellige ...
  • Evaluating demand side measures in simulation models for the power market 

   Doorman, Gerard; Wolfgang, Ove (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Increased energy efficiency is one of the pillars for reducing CO2 emissions. However, in models for the electricity market like unit commitment and dispatch models, increased efficiency of demand results in a paradoxical ...
  • Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) 

   Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng (ZEN Report;, Research report, 2020)
   Forord. Forskning og innovasjon er grunnpilaren i vår visjon om å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Innovasjonskomiteen skal bistå senterledelsen i dette arbeidet gjennom å etablere gode innovasjonsprosesser ...
  • Linking Global and Regional Energy Strategies (LinkS) 

   Bakken, Bjørn Harald; Dalen, Kari; Graabak, Ingeborg; Knudsen, Jørgen Kjetil; Ruud, Audun; Warland, Leif; Wolfgang, Ove; Doorman, Gerard L.; Skar, Christian; Tomasgard, Asgeir; Valdes, Gerardo Alfredo Perez (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2014)
   The LinkS project was designed to analyse how global long-term strategies can be used as guidelines for the development of energy supply and technology deployment in regional energy systems. In order to produce recommendations ...
  • Norwegian pumped hydro for providing peak power in a low-carbon European power market - Cost comparison against OCGT and CCGT 

   Korpås, Magnus; Wolfgang, Ove; Aam, Sverre (International Conference on the European Energy Market;, Chapter, 2015)
   This paper presents an analysis of the cost of providing peak generation from new OCGT, CCGT and Norwegian pumped hydro plants in a European power system with high penetration of wind and solar power. A method for calculation ...
  • Policy issues for distributed energy resources as a part of larger energy systems 

   Askeland, Magnus (Doctoral theses at NTNU;2022:229, Doctoral thesis, 2022)
  • Prosumers’ role in the future energy system 

   Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Crespo del Granado, Pedro; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Marañon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil Trovik; Seljom, Pernille Merethe Sire; Skjølsvold, Tomas Moe; Sæle, Hanne; Throndsen, William (Research report, 2018)
  • Software tools for local energy system operation and expansion 

   Kolstad, Magne Lorentzen; Backe, Stian; Wolfgang, Ove; Satori, Igor (Research report, 2018)
  • Software tools for local energy system operation and expansion. Deliverable 5.1.2/2017 

   Kolstad, Magne Lorentzen; Backe, Stian; Wolfgang, Ove; Sartori, Igor (ZEN Report;, Research report, 2018)
   This report describes existing software tools for analysing operation and expansion of local energy systems and is written in WP5 in the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN). WP5 in FME ZEN ...