• Læreres handlinger i matematikklasserommet. 

      Wirum, Ane Stokke (Master thesis, 2022)
      Blant en rekke forskere er det stor enighet om at kommunikasjon og matematiske samtaler bør anses som en viktig og nødvendig del av undervisninga i matematikk. I denne studien har jeg derfor forsket på gjennomførelsen av ...