• A Parametric Study of Tall Timber Buildings 

   Reed, Daniel Hjohlman; Wiig, Lars Håkon (Master thesis, 2020)
   DynaTTB er et forskningsprosjekt som fokuserer på den dynamiske responsen til høye trehus påvirket av laster i bruksgrensetilstanden. Et av målene til prosjektet er å identifisere effekten ulike stivhets-, masse- og ...
  • A Parametric Study of Tall Timber Buildings 

   Reed, Daniel Hjohlman; Wiig, Lars Håkon (Master thesis, 2020)
   DynaTTB er et forskningsprosjekt som fokuserer på den dynamiske responsen til høye trehus påvirket av laster i bruksgrensetilstanden. Et av målene til prosjektet er å identifisere effekten ulike stivhets-, masse- og ...