• Circular Design Guide for the Use of Plastic in Furniture 

      Wieser, Madeleine Kristin (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven fokuserer på sirkulæriteten til plast i møbelindustrien, eller som gjennom denne oppgaven ble oppdaget at kan sies å være en bedre beskrivelse, den tilsynelatende ikke-eksisterende sirkulæriteten til ...