• Usikkerhetsstyring i store norske anleggsprosjekter 

   Kjeldsen, Håkon Harkjerr; Wennemo, Simen (Master thesis, 2023)
   Statens vegvesen er i gang med å planlegge utbyggingen av E39 Stord – Os (Hordfast). I den forbindelse er faggruppe Byggeprosess (BP) engasjert for å hente erfaring fra gjennomføring av relevante prosjekter. En studie av ...
  • Usikkerhetsstyring i store norske anleggsprosjekter 

   Kjeldsen, Håkon Harkjerr; Wennemo, Simen (Master thesis, 2023)
   Statens vegvesen er i gang med å planlegge utbyggingen av E39 Stord – Os (Hordfast). I den forbindelse er faggruppe Byggeprosess (BP) engasjert for å hente erfaring fra gjennomføring av relevante prosjekter. En studie av ...