• Implementering av Infor EAM hos Elkem Thamshavn 

      Wegge, Jørgen; Finvåg, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikten med denne oppgaven har vært å definere suksesskriterier og suksessfaktorer for implementeringen av Infor EAM hos Elkem Thamshavn. Oppgaven inneholder seks resultatmål: Ståstedsanalyse av nåværende vedlikeholds ...