• Hvor billig er egentlig gratis strøm? 

      Warland, Magnus (Bachelor thesis, 2023)
      I denne oppgaven ser vi på hvilke effekter en europeisk markedsløsning har på kraftkrevende industri i Norge. Vi ser på aspekter som forsyningssikkerhet, strømpriser og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I denne sammenheng har ...