• Digital Twin of Composite Pipe with Liner 

      Wangsholm, Endre (Master thesis, 2021)
      Et fleksibelt stigerør består av flere lag og blir utsatt for utmatting og krypbrudd. For å kunne estimere skade som blir påført på det indre laget av polymer i stigerøret ble det utviklet en modell og et program basert ...