• Fiskesamfunnet i Osensjøen, Trysil og Åmot kommuner Hedmark. Status i 2013 og endringer siden 1970-åra. 

   Sandlund, Odd Terje; Linløkken, Arne; Gjelland, Karl Øystein; Johnsen, Stein Ivar; Rognerud, Sigurd; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Garmo, Øyvind Aaberg; Walseng, Bjørn (NINA rapport;1046, Research report, 2014)
   Målsetningen for undersøkelsene i Osensjøen i 2013 var å fastslå status for fiskebestandene mer enn 30 år etter åpningen av Osa kraftverk i 1981. Mer spesifikt skulle vi også vurdere mulige effekter av planlagte endringer ...
  • Interactions between demography and environmental effects are important determinants of population dynamics 

   Gamelon, Marlène; Grøtan, Vidar; Nilsson, Anna L. K.; Engen, Steinar; Hurrell, James W.; Jerstad, Kurt; Phillips, Adam S.; Røstad, Ole Wiggo; Slagsvold, Tore; Walseng, Bjørn; Stenseth, Nils Christian; Sæther, Bernt-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Climate change will affect the population dynamics of many species, yet the consequences for the long-term persistence of populations are poorly understood. A major reason for this is that density-dependent feedback effects ...
  • Interactions between demography and environmental effects are important determinants of population dynamics 

   Gamelon, Marlène; Grøtan, Vidar; Nilsson, Anna; Engen, Steinar; Hurrell, James W.; Jerstad, Kurt; Phillips, Adam S.; Røstad, Ole Wiggo; Slagsvold, Tore; Walseng, Bjørn; Stenseth, Nils Christian; Sæther, Bernt-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Climate change will affect the population dynamics of many species, yet the consequences for the long-term persistence of populations are poorly understood. A major reason for this is that density-dependent feedback effects ...
  • Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – samlerapport 2010. Atna- og Vikedalsvassdragene 

   Bongard, Terje; Brettum, Pål; Finstad, Anders Gravbrøt; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Halvorsen, Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Papinska, Katarzyna; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn (NINA rapport;598, Research report, 2010)
   Denne rapporten oppsummerer resultatene fra overvåkingen av Atna- og Vikedalsvassdragene i programmet for overvåking av biologisk mangfold i ferskvann, fram til 2009. Kvalitetselementene som overvåkes er påvekstalger, ...