• Anti-hvitvaskingsarbeidet i Norge 

      Pettersen, Sandra; Wainio, Cecilie Marie (Master thesis, 2021)
      Banker er noen av aktørene i den private sektoren som arbeider med anti-hvitvasking. Bankene, sammen med andre finansforetak, er betegnet som førstelinjen i arbeidet med forebygging og bekjempelse av hvitvasking i Norge. ...