• Distribution grid planning with flexible measures 

   Waage, Erlend (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven har undersøkt hvordan fleksible ressurser kan implementeres i planleggingen av distribusjonsnett. Den tradisjonelle planleggingsstrategien, ofte referert til som fit-and-forget har fungert frem til nå, men ...
  • Konsept- og ytelsesstudie for vertikalaksede vindtrubiner i trekantkonfigurasjon 

   Øien, Lasse Bialik; Løvøy Alvestad, Bendik; Waage, Erlend (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er utført ved NTNU Gjøvik og omhandler Wind El Norways nye konstruksjon, Vindorku. Konstruksjonens hensikt er å utnytte et aerodynamisk samspill mellom tre dragdrevne vertikalaksede vindturbiner i ...