• Namdalens Sphagnum-flora 

      Vorren, Karl-Dag (Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet, Miscellanea / senere endret navn til Gunneria; 6, Research report, 1972)