• Experimental study of an offshore aquaculture cage concept 

      Voldsund, Maria (Master thesis, 2023)
      Behov for bærekraftig matproduksjon øker betydelig i takt med en økt global befolkning og global oppvarming. Nye klimavennlige løsninger må integreres og utvikles for å møte den økende etterspørselen etter mat, hvor ...