• Real-life use of niraparib in a patient access program in Norway 

      Vilming, Bente; Dahl, Jørgen Fallås; Aune, Guro; Zucknick, Manuela; Lindemann, Kristina (Master thesis, 2021)
      Hensikt: PARP(polyadenosin difosfat [ADP]–ribose polymerase)-hemmere har dukket opp som en ny standard i vedlikeholdsbehandling av eggstokkreft, og viser seg å være effektivt i nydiagnostisert sykdom og i residivsammenheng ...