• Forebygging av aggresjon og vold i psykisk helsevern 

      Taklo, Vilde Kvalsund; Villa, Guro Aarstad (Bachelor thesis, 2023)
      Hensikt: Vold og aggresjon er et utbredt problem i psykisk helsevern. Målet med denne studien er å undersøke hvordan sykepleiere kan arbeide for å forebygge aggresjon og vold i psykisk helsevern for voksne. Metode: ...