• Barn med rusmiddelavhengige omsorgspersoner 

      Vesterbekkmo, Reidun Helen (Bachelor thesis, 2023)
      Sammendrag Denne oppgaven baserer seg på en litteraturstudie der hensikten er å belyse sammenhengen mellom rusmiddelavhengige omsorgspersoner og barns utvikling. I Norge er det mange barn og unge som vokser opp i et hjem ...