• Valg av digitale læremidler 

      Risan, Marit Thordarson Bækken; Veiset, Agnes Kvalø Veiset (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven tar for seg valg av digitale læremidler gjennom problemstillingen hvordan arbeider to skoler med valg av digitale læremidler. En kombinasjon av innføring av nytt læreplanverk og en digitalisering i ...