• Stomi og mestring 

      Papas, Pia Elefteria; Vatnehol, Kristoffer (Bachelor thesis, 2020)
      Bakgrunn: I Norge er et rundt 14000 som lever med stomi, og det antas at 2000 blir stomioperert i året. Det kan det oppleves skremmende og ukjent å få stomi, og den kan påvirke pasientens selvbilde. Hensikt: Hensikten ...