• System for manuell monitorering av sau 

   Vassbotn, Lars Erik; Jonassen, Andreas Jensen (Master thesis, 2022)
   For å sikre dyrevelferden for småfe på utmarksbeite, krever norske myndigheter at bønder utfører ukentlige tilsyn i beiteområdet. Ved utføring av tilsyn er det vanlig at gjeteren tar notater for hånd, der observasjonene ...
  • System for manuell monitorering av sau 

   Jonassen, Andreas Jensen; Vassbotn, Lars Erik (Master thesis, 2022)
   For å sikre dyrevelferden for småfe på utmarksbeite, krever norske myndigheter at bønder utfører ukentlige tilsyn i beiteområdet. Ved utføring av tilsyn er det vanlig at gjeteren tar notater for hånd, der observasjonene ...