• Hydrodynamisk studie av flytende vindturbiner i ekstreme forhold 

      Vangdal, Cecilie (Master thesis, 2019)
      En økende etterspørsel etter fornybare energiressurser har støttet opp under nye studier og videre utvikling av offshore flytende vindturbiner på dypt vann. Utfordringer knyttet til denne teknologien er sterk vind og høye ...