• Evaluering av overvannshåndteringen ved Urriðavatn, Island 

   Vammervold, Simen (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven handler om å evaluere overvannshåndteringen ved næringsparken Kauptún på Island i utkanten av Reykjavik. Programvaren MIKE URBAN fra DHI er benyttet til å modellere avrenning for å undersøke om feltet ...
  • Evaluering av overvannshåndteringen ved Urriðavatn, Island 

   Vammervold, Simen (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven handler om å evaluere overvannshåndteringen ved næringsparken Kauptún på Island i utkanten av Reykjavik. Programvaren MIKE URBAN fra DHI er benyttet til å modellere avrenning for å undersøke om feltet ...