• Digital Well Planning: Next Generation Workflow 

   Bareksten, Magnus; Vambheim, Lars Djuve (Master thesis, 2022)
   Petroleumsnæringen er inne i en periode med høyt fokus på digitalisering og automatisering. Dette fokuset er spesielt drevet av en ambisjon om å redusere kostnader, effektivisere drift og øke sikkerheten. Flere nye ...
  • Digital Well Planning: Next Generation Workflow 

   Bareksten, Magnus; Vambheim, Lars Djuve (Master thesis, 2022)
   Petroleumsnæringen er inne i en periode med høyt fokus på digitalisering og automatisering. Dette fokuset er spesielt drevet av en ambisjon om å redusere kostnader, effektivisere drift og øke sikkerheten. Flere nye ...