• BATTPOWER Toolbox: Memory-Efficient and High-Performance Multi-Period AC Optimal Power Flow Solver 

   Zaferanlouei, Salman; Farahmand, Hossein; Vadlamudi, Vijay Venu; Korpås, Magnus (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In this paper, we introduce an Interior Point-based (IP) Multi-Period AC Optimal Power Flow (MPOPF) solver for the integration of Stationary Energy Storage Systems (SESS) and Electric Vehicles (EV). The primary methodology ...
  • Contribution of Energy Storage to Generation Adequacy 

   Mediaas, Håvard Dahl (Master thesis, 2020)
   Formålet med denne avhandlingen er å evaluare bidraget fra batterilargringssystemer på leveringspåliteligheten til kraftsystem ved å anvende Monte Carlo-simulering og kvantifisering av kapasitetsverdi. Den installerte ...
  • Contribution of Microgrid to the Reliability of Distribution Systems 

   Enevoldsen, Hilde; Johansen, Karoline Boel (Master thesis, 2021)
   Det elektriske kraftsystemet gjennomgår en kontinuerlig endring. Etterspørselen etter bærekraftig og pålitelig elektrisitet øker i takt med den pågående elektrifiseringen, samtidig som store deler av eksisterende ...
  • The Effect of Non-Ideal Operating Conditions on Reliability of Inverters in Microgrids 

   Berg, Sondre Johan Kjellin; Göthner, Fredrik T. B. W.; Vadlamudi, Vijay Venu; Peftitsis, Dimosthenis (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Microgrids are becoming increasingly popular due to modern trends in power consumption and distribution. Power converters are essential in order to ensure the desired function of a microgrid. As with traditional distribution ...
  • Electric Utility Customer Segmentation from Advanced Metering Systems Data 

   Walstad, Kari (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven er skrevet for Institutt for elkraftteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim, i samarbeid med Lyse Elnett AS og Centre for Intelligent Electricity Distribution ...
  • Incorporating Demand Side Response in Power System Adequacy Studies 

   Solheim, Anette (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne avhandlingen er å innlemme forbrukerfleksibilitet i pålitelighetsstudier for kraftsystemet. I disse dager opplever kraftsystemet endringer som kan svekke leveringspåliteligheten. Som et resultat av økende ...
  • Integration of PEV and PV in Norway Using Multi-Period ACOPF — Case Study 

   Zaferanlouei, Salman; Korpås, Magnus; Farahmand, Hossein; Vadlamudi, Vijay Venu (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Integration of Plug-in Electric Vehicles (PEVs) and renewables poses substantial challenges in electricity distribution networks. This paper investigates the impact of large-scale PEV penetration in distribution networks, ...
  • Interconnector Participation in Capacity Mechanisms: A New De-rating Approach 

   Vadlamudi, Vijay Venu; Doorman, Gerard L. (Chapter, 2017)
   Abstract—In countries with Capacity Mechanisms in place, where Explicit Interconnector Participation model is to be used,one of the key market design questions to be answered is how the amount of interconnector capacity ...
  • Investigation of the Effect of Operating Conditions on Reliability of DC-link Capacitors in Microgrids 

   Berg, Sondre Johan Kjellin; Vadlamudi, Vijay Venu; Göthner, Fredrik T. B. W.; Peftitsis, Dimosthenis (Chapter, 2020)
   This paper considers a microgrid system where the impact of different non-ideal operating conditions on the reliability of the DC-link capacitor in three phase inverter systems is investigated. Rather than focusing on the ...
  • Power Flow Tracing for Norwegian Offshore Electrification 

   Wibe, Ingrid Espmark (Master thesis, 2021)
   Det er generelt kjent at elektrisk kraft ikke kan spores fysisk i kraftsystemer med mer enn én leverandør og én forbruker. Janusz Bialek forklarte dette med å si at det er "umulig å ’fargelegge’ innkommende strømmer (til ...
  • Quantifying the Impact of Integrating Wind Power on Composite Power System Reliability 

   Horpestad, Joakim; Skjævesland, Jo Søbstad (Master thesis, 2021)
   Grunnet globale tiltak for å bremse klimaendringene har andelen installasjoner av fornybare energikilder i verden økt kraftig, med vindkraft som den ledende energikilden. Den leverte elektriske kraften fra vindkraftanlegg ...
  • Quantifying the Impact of Integrating Wind Power on Composite Power System Reliability 

   Skjævesland, Jo Søbstad; Horpestad, Joakim (Master thesis, 2021)
   Due to global efforts to combat climate change, renewable energy is currently seeing a boom in growth, with wind energy leading the way. Electric power generation from wind energy is different compared to that from ...
  • Reactive Power Considerations in Reliability Assessment of Power Systems 

   Birkeland, Ingvild Grøtterud; Bjørgve, Kristian (Master thesis, 2021)
   ormålet med denne avhandlingen er å implementere en ikke-sekvensiell Monte Carlo-simuleringsmetode med bruk av AC optimal lastflyt i Python. Videre implementeres en metode som tar hensyn til reaktiv effekt i pålitelighetsstudier ...
  • Reactive Power Considerations in Reliability Assessment of Power Systems 

   Birkeland, Ingvild Grøtterud; Bjørgve, Kristian (Master thesis, 2021)
   Formålet med denne avhandlingen er å implementere en ikke-sekvensiell Monte Carlo-simuleringsmetode med bruk av AC optimal lastflyt i Python. Videre implementeres en metode som tar hensyn til reaktiv effekt i pålitelighetsstudier ...
  • Reliability analysis of cyber‐physical microgrids: Study of grid‐connected microgrids with communication‐based control systems 

   Barani, Mostafa; Vadlamudi, Vijay Venu; Heegaard, Poul Einar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Due to the greater penetration of renewable energy resources and the increasing complexity of the distribution system, moving towards a smart distribution system is essential and achievable via advanced information and ...
  • Research on common-mode and dependent (CMD) outage events in power systems: a review 

   Papic, Milorad; Agarwal, Sudhir; Allan, Ron N.; Billinton, Roy; Dent, Chris J.; Ekisheva, Svetlana; Gent, Daniel; Jiang, Kai; Li, Wenyuan; Mitra, Joydeep; Pitto, Andrea; Schneider, Alexander; Singh, Chanan; Vadlamudi, Vijay Venu; Varghese, Matthew (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The purpose of this paper is to present a review of some fundamental concepts and practical applications in the area of common-mode and dependent (CMD) outage events in power systems. The paper is a result of ongoing ...
  • The impact of protection systems on power system reliability 

   Vadlamudi, Vijay Venu; Gjerde, Oddbjørn Idar; Kjølle, Gerd Hovin (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2014)
   This report is a collection of memos written to describe the methodology for quantifying the impact of protection systems on power system reliability. Including the effect of protection system response scenarios on a ...