• Konkurransepreget dialog i den offentlige bygg- og anleggssektoren 

      Vaaje, Håvard (Master thesis, 2014-01-29)
      Bakgrunn: Anskaffelsesprosedyren "konkurransepreget dialog" ble innført i Norge i 2007. Prosedyren er en dialog mellom oppdragsgiver og potensielle leverandører av prosjekter før tilbudslevering av prosjektet. For å snevre ...