• Nærmere pasienten: En case-studie av en laboratorietjeneste 

      Vårli, Tone-Merete (Master thesis, 2022)
      Pasientnære analyser (PNA) er analyser som blir både tatt og analysert nært pasienten. De blir ofte analysert på små håndholdte apparater som lett kan flyttes fra sted til sted, og de gir raskere svar enn vanlige ...