• A case study on user involvement in an early-stage MedTech startup 

      Benestad, Isabella McNeill; Vårin Vaskinn (Master thesis, 2021)
      De siste årene har det vært et pragmatisk skifte innen entreprenøriell teori og helseinnovasjon som innebærer økt fokus på brukermedvirkning (Lehoux et al. 2018; Schultz et al. 2016; Trigo et al. 2016). Skiftet er et ...