• Den lille burger fabrikken 

      Vederhus, Vinjar; Tomasgard, Olai; Ustad, Håkon (Bachelor thesis, 2023)
      Denne bacheloroppgaven tok for seg utvikling av et sammensatt mekatronisk system for automatisk produksjon av ferskmat. Det ble utviklet moduler for produksjon og montasje av en hamburger fra råvarer - med steking av farse, ...