• Hold hodet kaldt, men hjertet varmt 

   Opsal, Halldis Austad; Ustad, Aina (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven omhandler tematikken vold i nære relasjoner, og har til hensikt å gi et innblikk i læreres erfaringer når det kommer til dette. Grunnen til at vi ønsket å undersøke dette, var at vi ville bli bedre ...
  • Hold hodet kaldt, men hjertet varmt 

   Opsal, Halldis Austad; Ustad, Aina (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven omhandler tematikken vold i nære relasjoner, og har til hensikt å gi et innblikk i læreres erfaringer når det kommer til dette. Grunnen til at vi ønsket å undersøke dette, var at vi ville bli bedre ...