• Utvikling av brenner/stormkjøkken-konsept rettet mot forsvarsmarkedet 

      Unger, Lars-Christian (Master thesis, 2011)
      I denne masteroppgaven er det tatt utgangpunkt i resultatet fra høstens prosjektoppgave med samme tittel. Arbeidet startet med å gå gjennom prosjektoppgaven for å kvalitetssikre det arbeidet som ble gjort der. Det var her ...