• A Comparison of Factor Based Methods for Analysing Some Non-regular Designs 

   Afrifa-Yamoah, Ebenezer (Master thesis, 2016)
   Non-regular designs have nice properties regarding run economy. However, standard methods of analysing regular designs are not applicable as a results of possible non-orthogonal contrast columns. We investigated three ...
  • A Comparison Study of Different Optimizing Criteria and Confounding Patterns For Multi-Level Binary Replacement and Other Designs Used in Computer Experiments 

   Thalberg, Hege Grøstad (Master thesis, 2011)
   We have constructed four different types of designs for computer experiments. Thedesign types are based on latin hypercube sampling (LHS), orthogonal arrays (OA), ran-dom sampling and the recently proposed multi-level ...
  • A General Face Recognition System 

   Manikarnika, Achim Sanjay (Master thesis, 2006)
   In this project a real-time face detection and recognition system has been discussed and implemented. The main focus has been on the detection process which is the first and most important step before starting with the ...
  • Analysis of Censored Data from Split-Plot Design 

   Hansen, Marte Nevland (Master thesis, 2015)
   In reliability theory, there are often data missing due to censoring. Such incomplete datasets are usually difficult to analyse. The exact value of the censored data is not known, but some information exists. That is, the ...
  • Assessing some aspects of factor screening with nonnormal responses 

   Chaudhry, Muhammad Azam; Tyssedal, John Sølve (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Nonnormally distributed response values, such as count data for instance, create challenges for factor screening. One problem is that variances may vary from run to run. Another is the choice of screening design for such ...
  • Bayesianske metodar relevant for jernbanevedlikehald 

   Nilsen, Jens Morten (Master thesis, 2008)
   Jernbaneverket ønskjer å utnytte ressursane dei har til vedlikehald best mogleg. Systematisering og lagring av data om svikt og tilstand på dei utallege komponentane som utgjer det norske jernbanenettet i databasen BaneData ...
  • Can students' attitudes and behaviors be changed by educational interventions? A comparative case study 

   Gynnild, Vidar; Tyssedal, John Sølve (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This study examined engineering students’ attitudes and behaviors in a first-year Calculus course. Not surprisingly, High School mathematics and physics grades correlated closely with self-reported Calculus grades, and a ...
  • Censored Weibull Distributed Data in Experimental Design 

   Støtvig, Jeanett Gunneklev (Master thesis, 2014)
   Give an introduction to experimental design. Investigate how four methods handle Weibull distributed censored data, where the four methods are the quick and dirty method, the maximum likelihood method, single imputation ...
  • Chlamydia trachomatis infections in Norway 2004-2006: Testing and treatment patterns among men and women 

   Ghaderi, Sara (Master thesis, 2009)
   Background: In Norway, the number of positive tests for Chlamydia Trachomatis (CT) is increasing. Patients with a positive CT test result should be immediately treated with oral antibiotics according to the treatment ...
  • Effect of Safe Failures on the Reliability of Safety Instrumented Systems 

   Kvam, Eva (Master thesis, 2008)
   Safety instrumented systems (SISs) are of prime importance to the process industry to avoid catastrophic consequences or even loss of human life. The dangerous situations that any equipment may face should be analysed in ...
  • Efficiency of Screening Designs with a Small Number of Runs 

   Hussain, Shahrukh (Master thesis, 2010)
   Abstract: Two level non-regular designs are widely used in industrial experimentation for factor screening. At the initial stage of experimentation, it is not possible to know in advance which factors are active so it is ...
  • Evaluation of Modern Design Methods for use in Computer Experiments 

   Nesbakken, Anders (Master thesis, 2011)
   We have compared the recently developed Multi-level binary replacement (MBR) design method for use in computer experiments, to the Latin hypercube design (LHD) and the Orthogonal array (OA) design. For means of comparison, ...
  • Factor screening in a 12 Run Plackett-Burman design assuming four active factors 

   Jin, Yingzi (Master thesis, 2016)
   In this thesis we perform factor screening in a non-regular two-level design by reducing the number of possible sets of active factors to a certain number. The 12 Run Plackett-Burman(PB) design with four active factors is ...
  • Forecasting the Total Balance Sent to Debt Collection 

   Holck, Jens Andreas Teigland (Master thesis, 2019)
   Kredittkort har lenge vært en populær betalingsmetode og bruken vokser globalt. Kred- ittkortselskaper må stadig vurdere risikoen forbundet med pengeutlåning og en måte å måle risiko i forbindelse med kredittkortutgifter ...
  • Grafiske analysemetoder for ikke-geometriske design 

   Niemi, Ranveig (Master thesis, 2008)
   Den grafiske analyseringen av tonivåforsøk har lenge begrenset seg til Lenth's metode, normalplott og halvnormalplott. Disse plotta baserer seg på at de estimerte kontrastene enten representerer aktive effekter eller støy. ...
  • Investigating the Phototactic Response of Salmon Lice 

   Børset, Elisabeth (Master thesis, 2019)
   Lakselus er en av de største utfordringene i lakseindustrien i dag ved at de forårsaker store økonomiske tap og truer dyrevelferden. Ingen av de eksisterende metodene for å redusere infeksjonsraten forårsaket av lakselus ...
  • Korttidspredikering av tyske strømpriser 

   Søraas, Ivar Håkon (Master thesis, 2008)
   Oppgaven til denne rapporten går ut på å lage korttidsprediksjoner av spotprisen på strøm i Tyskland. Vi har benyttet regresjonsmodeller, hvor residualene har blitt modellert ved tidsserieanalyse. I tillegg til vanlige ...
  • Learning from Imbalanced Data, with a Case Study in Finance 

   Frogner, Thomas Benjamin (Master thesis, 2019)
   Denne avhandlingen undersøker noen av utfordringene ved å klassifisere et ubalansert datasett, og de valgte algoritmene er logistisk regresjon og random forests (en metode basert på valgtrær). Hovedproblemet å håndtere når ...
  • Methods for Analyzing the 12 Run Plackett-Burman Design 

   Wiik, Helene Eide (Master thesis, 2014)
   In the early stages of an experimental analysis it is often of interest to determine the most important factors. The main goal of this master thesis is to study and compare different methods for determining the active ...
  • Methods for Dealing with Censored Data using Experimental Design 

   Sue-Chu, Arja Margrethe (Master thesis, 2013)
   In reliability theory, it is common that data are missing due to censoring. This results in an incomplete data set which is often difficult to analyze. Methods are tested in search of the missing values, creating a fictional ...