• Kjønnsforskjeller i fengsel 

      Tverfjell, Siri Anne (Bachelor thesis, 2020)
      Studier viser at kvinner i en årrekke, har hatt dårligere soningsforhold enn menn. Kvinner er i mindretall og fengslene og tilbudene er i hovedsak bygget for menn. Tradisjonelle kjønnsperspektiver viser at kjønn har ...