• Lowering delay of reactive congestion control in SDN 

      Tveit, Simon Oliver (Master thesis, 2021)
      Denne avhandlingen har som formål å redusere effekten overbelastning i nettverk har på høyprioritetstrafikk i systemer som bruker reaktiv overbelastningskontroll i Software Defined Networking (SDN). Bruken av prioritetskøer ...