• Mulighetsstudier for kommunale byggeprosjekter 

      Tveit, Mathilde Aamelfot (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven handler om mulighetsstudier for kommunale byggeprosjekter. Hensikten er å undersøke hvordan gi best mulig ytre og indre effektivitet ved hjelp av mulighetsstudier for byggeprosjekter som er mindre enn ...