• Helsefremmende sykeplie i akuttmottak 

      Trine, Sønsteby; Lise, Haugen (Bachelor thesis, 2022)
      Bakgrunn: I akuttmottak ses det en økt forekomst av pasienter med et problematisk rusmiddelbruk. Disse pasientene har økt risiko for å utvikle sykdommer og lidelser, og skader som følge av sitt rusmiddelbruk. Sykepleieren ...