• Grid Tariffs for Fast Charging Stations in the Norwegian Distribution Grid 

      Træland, Christian Fredrik Marquez (Master thesis, 2020)
      Norge har sluttet seg til Parisavtalen, hvor målet er å redusere virkningene og konsekvensene av klimaendringene. For å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren, anses det som nødvendig å øke antallet nullutslippsbiler. ...