• Stille elevers deltakelse i skolen 

   Tomter, Amalie; Vikan, Helene (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne masteroppgaven er å få et innblikk i læreres erfaringer og refleksjoner rundt stille atferd i skolen. Skolen stiller høye krav om muntlig aktivitet og det forventes at elevene er aktivt deltakende i ...
  • Stille elevers deltakelse i skolen 

   Tomter, Amalie; Vikan, Helene (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne masteroppgaven er å få et innblikk i læreres erfaringer og refleksjoner rundt stille atferd i skolen. Skolen stiller høye krav om muntlig aktivitet og det forventes at elevene er aktivt deltakende i ...