• Språklig rehabilitering til personer med afasi etter hjerneslag 

   Moseid, Grethe Jonskås; Tidslevold, Linda Helena (Master thesis, 2023)
   Formål: Formålet med oppgaven var å få en innsikt i hva offentlige dokumenter anbefaler av språklig rehabilitering til personer med afasi etter hjerneslag, og hvordan rehabiliteringen er organisert i kommunene i dag. ...
  • Språklig rehabilitering til personer med afasi etter hjerneslag 

   Moseid, Grethe Jonskås; Tidslevold, Linda Helena (Master thesis, 2023)
   Formål: Formålet med oppgaven var å få en innsikt i hva offentlige dokumenter anbefaler av språklig rehabilitering til personer med afasi etter hjerneslag, og hvordan rehabiliteringen er organisert i kommunene i dag. ...