• Stabilitetsproblemer i regionalnettet i Sør-Rogaland 

      Thu, Ole-Morten (Master thesis, 2013)
      Denne masteroppgaven omhandler pendlingsproblematikk i regionalnettet i Sør-Rogaland. Problemstilling er gitt av Lyse Energi AS, som til tider opplever pendlinger i aktiv og reaktiv effekt i 132 kV regionalnettet. Under ...