• Styrkeberegning av løpehjul i Francisturbiner 

      Thorvaldsen, Ola Gjølme (Master thesis, 2008)
      Oppgaven omhandler CFD-simuleringer og FSI-simuleringer av et av løpehjulene ved kraftverket Cahua i Peru. Hovedmålet med oppgaven har vært å koble sammen flere typer programvare for å kunne simulere påkjenningene på ...